Персонал

ТОВ "Укрнафтогазексперт" має значущий науково-технічний кадровий потенціал. На підприємстві успішно працюють як досвідчені, так і молоді спеціалісти. Ведучі фахівці фірми займаються проблемами неруйнівного контролю більше 20 років. Усі працівники фірми мають вищу освіту.

У лабораторії нашого підприємства працює більше 10 технічних експертів Держгірпромнадзору України, 15 спеціалістів лабораторії атестовані на II рівні кваліфікації в галузі неруйнівного контролю відповідно до вимог міжнародних нормативних актів та нормативних актів України.

Випробувальна лабораторія

Випробувальна лабораторія призначена для виконання спеціальних видів робіт з вимірювань та випробувань з використанням методів неруйнівного контролю та електрометрії на різноманітних об'єктах і обладнанні з видачею протоколів випробувань від імені ТОВ 'Укрнефтегазексперт'."

Випробувальна лабораторія виконує наступні функції:

  • Здійснює випробування/вимірювання конкретних об'єктів та оформляє протоколи випробувань відповідно до укладених контрактів;
  • Бере участь у розслідуванні причин аварій та відмов у роботі обладнання;
  • Розробляє та постійно вдосконалює методики та програми вимірювань/випробувань, методи та засоби для їх здійснення, нормативні та технологічні документи, а також внутрішні процедури з їх проведення;
  • Розробляє та здійснює заходи з підвищення професійного рівня співробітників випробувальної лабораторії
  • Здійснює збір, зберігання та систематизацію інформації про проведені вимірювання та випробування. Отримана інформація використовується строго конфіденційно без порушення прав на захист комерційної таємниці;
  • Аналізує передовий досвід з проведення вимірювань та випробувань, а також методик випробувань у сфері діяльності ВЛ, включаючи атестовану сферу акредитації.

Основними завданнями випробувальної лабораторії є:

  • Проведення вимірювань/випробувань на об'єктах та видача протоколів відповідно до встановлених вимог (державних та міжнародних стандартів, інших нормативних документів, вимог, узгоджених з замовником).
  • Спільно з відділом інспекційного контролю (ОІК) ТОВ 'Укрнефтегазексперт' організація випробувань/вимірювань та інспекційних робіт.